Tехнологија

Решенија за огласувачи

Огласувачката платформа на Httpool е сопствено мрежно решение.

Платформата служи како менаџер за огласување, за оптимизација и размена, и претставува идеална алатка за:

AdPlatform serves as ad manager, optimization and exchange and is an ideal tool for:

  • Премиум огласувачи, за монетизација на нивниот секундарен инвентар,
  • издавачи со тесно таргетирана публика, како и
  • мобилни огласувачи за целиот нивен инвентар низ мобилни веб-сајтови и апликации.

Главни карактеристики:

  • Сите ценовни модели: CPM, CPC, CPA, CPP, CPE (цена по ангажман).
  • Оптимизација: приоритет се огласувања базирани на ефикасна CPM.
  • Замена на линкови: Огласувачката платформа интегрира огласни мрежи и размена, вклучувајќи ги AdSense и DAX.
  • Целосна контрола на цените, огласувачките производи, позиционирањето и изворите на приходи.
  • Автоматски и целосно локализирани платежни процеси.
  • Повеќејазичен контекстуален систем.
  • Еден интерфејс за десктоп и мобилно рекламирање.