Огласувачи

Ефикасност

Httpool обезбедува високо ефикасни рекламни кампањи.

  • МЕТОДОЛОГИЈА. Холистички пристап преку повеќе канали каде од една точка се зголемува синергијата на каналот и се подобрува оптимизацијата.
  • ТЕХНОЛОГИЈА. Софистицираната сопствена технологија и користењето на лиценцирани алатки гарантираат значително зголемување на ефикасноста.
  • ШИРОК ДОСЕГ. Директен пристап до најпосетувани глобални и локални медиуми низ 16 земји во Централна и Источна Европа и Азија.
  • ВИДЛИВИ ИМПРЕСИИ. Наплата само на видливите и потврдени импресии, наместо закупените импресии уште од 2005. Ова Ви гарантира просечна заштеда од 35%.
  • ТАРГЕТИРАЊЕ. Досегот до вашата таргетирана публика со приближно 100% од вкупниот број на импресии, значително го намалува непотребното рекламирање.
  • ОПТИМИЗАЦИЈА. Зголемување на ефикасноста за 51% со постојана оптимизација во однос на клучните индикатори за перформанси и прераспределба на буџетот низ каналите и уредите.
  • РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ. Најшироката палета на стандардни и сопствени формати на реклами му овозможува на Httpool да ја избере оптималната комбинација.
  • ТИМ. Составен од 130+ професионалци за дигитално рекламирање во 18-те канцеларии низ светот.
  • ШИРОКА ЕКСПЕРТИЗА. Httpool  поддржува 1000 брендови на локално и на меѓународно ниво и има развиено широка експертиза во повеќе индустрии.