Огласувачи

 • Httpool overview

  Огласување на повеќе канали

  Огласувањето на повеќе канали ја зголемува ефективноста на кампањата.

  Додека огласувањето на повеќе канали стимулира синергија помеѓу нив, управувањето со нив од само една точка овозможува поефикасно извршување на кампањите и подобра оптимизација.

 • Channels

  Канали

  Огласувањето преку повеќе канали овозможува инстантен увид и резултира со зголемен ROI (повраток на инвестицијата).

  Httpool ги покрива сите канали, започнувајќи од Display, Video, Engagement и Social, па се до SEM (search engine marketing) и Performance, и изведува интегрирани огласни кампањи користејќи ја најнапредната технологија.

   

  Истражете ги нашите канали

 • Devices

  Уреди

  Сега е добата на повеќе екрани и правење на повеќе работи во исто време (multitasking).

  До 2017 половина од сообраќајот на Интернет ќе доаѓа од мобилни уреди, кои го претставуваат главниот двигател на забрзаниот раст на користењето на дигиталната содржина.

  Поради спојувањето на различните типови на медиуми, огласувањето во иднината ќе биде насочено кон повеќе уреди.

  Истражете ги уредите

 • Targeting

  Таргетирање

  Намалете го непотребниот трошок при огласувањето преку користење на мноштво опции за таргетирање.

  Таргетирањето претставува една од главните предности на дигиталното огласување. Користењето на опциите за таргетирање како контекстуално, таргетирање по однесување, гео-таргетирање и ре-таргетирање го намалува непотребниот трошок до 90%.

   

  Истражете ги опциите за таргетирање