Медиуми

Придобивки

Httpool огласувачката платформа и пристапот и до локалниот и до меѓународниот рекламен буџет гарантираат највисок приход.

Httpool им помага на огласувачите да ги зголемат своите приходи од рекламирање, преку сопствената технологија, широкиот спектар на огласувачки производи, извори на приходи и активна рекламна мрежна застапеност.

Httpool овозможува максимизација на приходот, преку:

  • ТЕХНОЛОГИЈА: напредна сопствена огласувачка платформа
  • ГЕО-ЛОКАЦИЈА: застапеност во 18 интернационални канцеларии
  • ПРИСТАП: до локалниот и интернационалниот огласувачки буџет
  • РЕКЛАМНИ ПРОИЗВОДИ: оптимизирање низ најшироката палета на рекламни производи со сопствени, премиум, високо ефективни рекламни производи
  • ТАРГЕТИРАЊЕ: пристап до високо таргетирани кампањи, недостапни на основа „сајт по сајт“ и
  • ПОГОДНОСТ: една AdTag и една централна поддршка за монетизиран десктоп и мобилен сообраќај.