Медиуми

Рекламни производи

Медиумите се стекнуваат со пристап и ја задржуваат контролата врз најширока палета на рекламни производи.

Премиум огласувачката мрежа на Httpool обезбедува оптимален пристап за монетизација на секундарните позиции со помош на најголемите и сајтовите со средна големина, без страв од канибализација, врз основа на високо eфективни, таргетирани, премиум рекламни формати.

Httpool им помага на огласувачите да ги зголемат своите приходи преку оптимален микс на:

  • ценoвни модели: CPM, CPC, CPA, CPP, и CPE (цена по ангажман),
  • извори на приходи: преку меѓународните канцеларии на Httpool и партнерите, како и огласувачки мрежи и мрежи за размена на огласи.
  • формати на реклами: од стандарден до сопствен Httpool огласувачки формат
  • таргетирање: контекстуално, таргетирање по категорија, таргетирање според однесување, гео-локациско и повторно таргетирање

Огласувачите ја задржуваат целосната контрола врз ценовните модели, рекламните формати, рекламното позиционирање, изгледот и чувството (look and feel), таргетирањето на опции и изворите на приходи.

Inventory_3rd party and backfill