Медиуми

Станете дел од нашата мрежа

Максимизирајте ги вашите приходни можности со помош на комплементарни огласувачки продукти и извори на приходи.

Httpool ќе ви помогне да го дефинирате најоптималниот микс на продукти и приходна стратегија за мобилни уреди и секундарни онлајн сегменти. На ваше барање може да се изврши и демонстрација на производите.

За интернационалните огласувачи кои остваруваат онлајн сообраќај на пазарите на Централна и Источна Европа и Азија, Httpool претставува оптимален партнер за монетизација на онлајн сообраќајот низ својата мрежа на интернационални пазари, од една единствена точка.

Локалните огласувачи со високо квалитетен десктоп и мобилен инвентар може да го користат Httpool за монетизирање на нивниот онлајн простор. Контактирајте ја најблиската Httpool канцеларија да ви помогне да го дефинирате вашиот оптимален производен микс.

Формулар за контакт